SigortHalı Nedir?        ...

Halı, bulunduğu ortama hem fiziksel hem de duygusal anlamda sıcaklık katan, bulunduğu yeri renklendiren ve güzelleştiren vazgeçilmez bir eşya. Aynı zamanda kullanıldığı konum itibariyle kazalara maruz kalma ihtimali en yüksek olan eşya. Biz Pierre Cardin Halı olarak bu durumu göz önüne aldık...

Halınızın başına bir kaza gelme ihtimalini azaltmadık ama halılarımızı kazalara ve zararlara karşı sigortaladık.

SigortHalı hizmetimiz ile halılarınızı yanmaya, yırtılmaya, sökülmeye, su hasarlarına, çalınmaya ve garanti kapsamı dışında kalan tüm kullanıcı hatalarına karşı koruma altına aldık. Herhangi bir nedenle hasar gören ya da çalınan halınızı, aynı kalite, desen ve ebattaki yenisiyle değiştireceğimiz yeni bir uygulama başlattık. Bu uygulama ile halı sektöründe bir yeniliğe daha imza attık.

SigortHalı Kapsamına Giren Haller:

Bu sertifika ile sağlanan teminatlar, Yangın-Hırsızlık Sigortası Genel Şartları kapsamında verilmiştir.

1. Kullanıcı Hataları

 • Ütüleme aletleri, lamba, mum, sigara ve bunların benzerlerinin temasıyla oluşan hasarlar.
 • Dikkatsizlik ve ihmal gibi sebeplerle halıda meydana gelebilecek sökülme, yırtılma veya kesilme neticesinde oluşan hasarlar.
 • Garanti harici değerlendirilen solma ve renk atma durumlarında oluşan hasarlar.
 • Dikkatsizlik sonucu herhangi bir sebeple çıkmayacak şekilde lekelenmeler sonucu oluşan hasarlar.
 • Muziplik veya yaramazlık neticesi çocukların sebep olduğu durumlar sonucu ortaya çıkan hasarlar.
 • Halı temizleme merkezlerinde oluşan hasarlar.

2. Yangın, Yıldırım, İnfilak

 • Yangın, yıldırım ve infilak neticesi oluşan hasarlar.
 • Yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve/veya hararet sonucu oluşan hasarlar.
 • Yangın veya infilaka müdahale esnasında gerçekleşen kurtarılma, söndürülme ameliyesi anında oluşan hasarlar.

3. Hırsızlık

 • Halının, satın alındığı fatura tarihinden ve saatinden itibaren çalınması.
 • Hırsızlığa teşebbüs edilmesi esnasında, ürünün zarar görmesi durumunda oluşan hasarlar.

4. Su Hasarları

 • Ürünlerin bulunduğu bina ya da mekan içinde (konut işyeri ayrılmaksızın) su tesisatı ve kalorifer tesisatı arızaları, radyatör ve borularının patlaması, sızdırması, tıkanması, kırılması sonucu oluşan hasarlar.
 • Açık unutulan musluklar dolayısıyla meydana gelen su basması durumlarında oluşan hasarlar.
 • Nehir, çay, dere ve kanalların taşması, denizlerin gelgit neticesi dışında kabarması, olağanüstü yağışlar neticesinde sel ve su basması sonucu oluşan hasarlar.
SigortHalı Kapsamı Dışında Kalan Haller:
 1. Ürünün üreticisinden kaynaklanan ve üreticinin garanti kapsamına giren bilumum bila tefrik hasarlar ve hatalar.
 2. Yanlış desen, yanlış renk, paketleme hataları, stoklama hataları, nakliye hasarları.
 3. Sigortalının ve aile bireylerinin kastından dolayı husule gelen hasarlar.
 4. Emniyeti suistimal (Çalan kişiye sigortalının kendi eliyle teslim etmesi)
 5. Dolandırıcılık marifeti ile ürünün çalınması.
 6. Unutma, kaybetme, aşırılma
 7. Müşteri talebi üzerine özel olarak üretilmiş duvardan duvara ürünler, kesme yolluklar, ticari kullanım amaçlı alınan halılar. Ticari kullanımdan kasıt; otel, kongre ve toplantı salonları, sinemalar ve benzerleri ile kamuya açık alanlar...
 8. Açık alanlarda kullanılan ürünler (Yol, sokak, üzeri kapalı olmayan balkon, çatı ve benzeri yerler).
 9. Evcil hayvanların, pire, güve vb. haşeratın ika edeceği ve ürünlere verebileceği her türlü zararlar.
 10. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun, olmasın) iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen tüm hasarlar.
 11. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu tüm hasarlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.)
 12. Kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen tüm hasarlar.
 13. Yangın çıkarmaksızın; sigortalı şeylerin kendi ayıplarından, mayalanmalarından, kavrulmalarından veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar.
 14. Halının özelliklerinden ve kullanım süresinden kaynaklanan keçeleşme, overlok patlaması, iplik çıkması gibi garanti dahilinde değerlendirilmeyen hasarlar.
 15. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör.
 16. Deprem ve yanardağ püskürmesi.
 17. Sureti hususiyede zikredilmeyen teminat kapsamı haricinde kalan her türlü haller.
 18. Üretimi durdurulan, katalogda bulunmayan (seri sonu) halılar ile müşteri talebi üzerine özel ebatlarda dokunan halılar,
 19. Halının altında meydana gelen lekeler kapsam dışı bırakılmıştır.